Evropa a Evropané - výsledky průzkumu

26.10.2019
Evropa a Evropané - výsledky průzkumu

Ve čtvrtek 24. října jsem se v Senátu zúčastnila prezentace výsledků výzkumu Pew Research Center na téma "Evropa a Evropané - veřejné mínění o demokracii, tržní ekonomice a EU 30 let po pádu komunismu". Průzkumu se zúčastnilo 18 979 lidí ze 17 zemí (14 států EU, Rusko, Ukrajina a Spojené státy) a probíhal od 13. května do 12. srpna 2019. Podle výsledků průzkumu jen menšina lidí z bývalého východního bloku lituje třicet let po pádu komunismu převratných změn z období mezi lety 1989 a 1991. Lidé nicméně nejsou spokojeni ani se současnými politickými a ekonomickými poměry. Významná část obyvatel střední a východní Evropy je stejně jako v západní Evropě znepokojena fungováním politických systémů svých zemí a problémy jako nerovnost.
Průzkum se dotýká širokého okruhu témat a zahrnuje pohledy na přechod na demokratické hodnoty, volný trh, EU, evropské politické představitele, životní spokojenost, ekonomické podmínky, rovnost pohlaví, menšinové skupiny či politické strany.
Podle výsledků průzkumu jsou obyvatelé bývalého východního bloku obecně toho mínění, že členství v EU je pro jejich státy prospěšné. V regionu převažuje všeobecná podpora mnoha demokratických hodnot. Ačkoliv většina lidí se rozhodně hlásí k demokracii, míra, s jakou se zasazují o konkrétní demokratické principy, kolísá.
Už T. G. Masaryk ve svém díle Rusko a Evropa napsal, že „demokracie žádá práci všech a každého jednotlivce a nechce, aby plodů práce se dostávalo těm, kdo nepracují“. Proto i já se snažím apelovat především na studenty a mladé lidi, se kterými se setkávám, aby se zapojovali do veřejného dění, chodili k volbám nebo i sami kandidovali a nebáli se na politiky obrátit.