Grantové programy Nadace ČEZ

17.1.2023
Grantové programy Nadace ČEZ

Od 1. února se otevřou grantové programy Nadace ČEZ. Konkrétně se jedná o granty Oranžový přechod a Stromy. Obce a města mohou od Nadace ČEZ prostřednictvím grantu Oranžový přechod získat až 120 000 korun. Grant se zaměřuje na podporu zvyšování bezpečnosti chodců formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Dalších až 150 000 korun pak mohou žadatelé využít pomocí grantu Stromy – na výsadbu alejí, větrolamů nebo třeba obecních sadů .

Bližší informace včetně podmínek pro podávání žádostí najdete na stránkách www.nadacecez.cz. Na fotografii si můžete prohlédnout grafický přehled grantových programů pro rok 2023. Některá grantová řízení jsou časově omezená a je tedy potřeba si ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.