Hasičské muzeum v Heralticích

24.9.2021
Hasičské muzeum v Heralticích
"Muzeum historické hasičské techniky v Heralticích bylo vybudováno díky velkému nadšení a obdivu k hasičskému umu našich předků. Naším velkým přáním je, abychom tyto hasičské tradice mohli zachovat a předat je dalším generacím. Snad se nám to tímto způsobem podaří." říká paní Jarmila Bohdálková, dobrá duše místních hasičů a zasvěcená průvodkyně, na jejíž pozvání jsem se do muzea přijela podívat.
Velké poděkování patří všem, kteří jste se podíleli na tomto díle. Nechť máte i nadále dostatek sil, energie a pokračovatelů. Děkuji za milé přijetí a prohlídku muzea. 
Neváhejte jej navštívit i vy, kontakty na muzeum naleznete na stránkách městyse.