Hlídka mladých zdravotníků

9. 5. 2019 - ZŠ Týnská Třebíč

Hlídka mladých zdravotníků

Ředitelka ČČK Třebíč paní Hana Fukalová mě včera pozvala na oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků, které se konalo na ZŠ Týnská v Třebíči. Překvapilo mě, jak jsou děti šikovné – jistě šikovnější než mnozí dospělí, kteří by asi první pomoc nedokázali poskytnout, nebo by postupovali podle starých metod, jimiž by zraněnému mohli spíše ještě ublížit. Děti soutěžily v transportu zraněných, obvazové technice, pomoci při diabetickém záchvatu (hypoglykémii), mozkové mrtvici a při úrazech. Právě stanoviště s ošetřováním úrazů velmi přibližovala reálné situace. První z nich simulovalo například dvorek, kde chlapec seká dřevo, sekera mu sklouzne a poraní ho na noze, a odražený kus dřeva zároveň zraní vedle stojící dívku. Děti tak musely ošetřovat jak poraněnou nohu chlapce, tak i rozbitou hlavu dívky a reagovat na následný otřes mozku. Další stanoviště mělo evokovat nehodu cyklistky, která srazila matku s dítětem. To nedýchalo, a proto bylo potřeba je okamžitě resuscitovat, matka měla navíc zraněnou nohu. Aby tyto situace byly ještě více reálné, figuranti například propadali panice, čímž ztěžovali práci záchranářům. Všichni soutěžící si ale poradili a zachovali chladnou hlavu.

Soutěžilo celkem 65 dětí ve dvou kategoriích – ve starší, kde bylo osm týmů, vyhrály děti ze ZŠ Havlíčkova v Moravských Budějovicích, v mladší o celkovém počtu pěti týmů se na prvním místě umístili žáci ze ZŠ Týnská Třebíč. Pro mě jsou ale vítězi všichni, protože co je větší vítězství, než zachránit lidský život? Moc bych si přála, aby tento svůj um nemuseli nikdy použít, ale jsem velice ráda, že první pomoc zvládají tak bravurně. Protože je vždy lepší být pořádně připraven, než nepříjemně překvapen.

Když jsem s paní Fukalovou předávala dětem ceny, byla jsem hrdá na to, jak rychle dokážou analyzovat situaci a pustit se do první pomoci. Kéž by všichni lidé věděli, jak se zachovat v krizových situacích, kdy rozhoduje každá vteřina. Ještě jednou gratuluji, děti, pro mě jste opravdu jedničky!