Hospodářský výbor, tisková konference a schůze Senátu

27.7.2022
Hospodářský výbor, tisková konference a schůze Senátu
Během včerejšího dne se konala schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR. Na programu byl návrh energetického zákona a zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
 
O energetickém zákonu jsem dnes jako místopředsedkyně výše zmíněného výboru hovořila na ranní tiskové konferenci Senátorského klubu Starostové a nezávislí, která se konala ještě před pokračováním 27. schůze Senátu.
 
Cílem bylo přiblížit návrh energetického zákona, který reaguje na současnou energetickou krizi tím, že zavádí příspěvek ze státního rozpočtu ke snížení ceny elektřiny, zemního plynu a tepla zákazníkům. Zároveň má předcházet zavedení stavu nouze v oblasti teplárenství a zavedení mimořádného stavu nouze v oblasti plynárenství.
 
Návrh energetického zákona byl pak v rámci senátní schůze schválen ve znění postoupeném z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to s doprovodným usnesením, které jsem navrhla. Kolegyním a kolegům děkuji za to, že jej svým hlasováním podpořili. Usnesení mimo jiné zahrnuje žádost Senátu, aby vláda ČR v době trvání mimořádného stavu nouze zajistila plnohodnotné informování zákazníků o zvyšování ceny dodávek plynu například prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků tak, aby se předešlo poškození práv zákazníků.
 
Senát také schválil výše zmíněný zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Celý záznam jednání včetně dalších projednávaných bodů najdete zde.