Hospodářský výbor

31.5.2023
Hospodářský výbor

Na včerejším jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR jsme se zabývali zákonem o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Projednávali jsme zrušení zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech, a to z důvodu jeho dlouhodobého nepoužívání. Dále byl na programu zákon o financování obrany ČR a o změně zákona o rozpočtových pravidlech, zákon o pozemních komunikacích, zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, zákon o elektronických komunikacích a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání či zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva. Zabývali jsme se také Výroční zprávou Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2022.