Jak dál s výstavbou Dukovan?

22.6.2021
Jak dál s výstavbou Dukovan?
"Jak dál s výstavbou Dukovan? Není ohrožena energetická bezpečnost ČR?" takový byl název kulatého stolu, který se dnes konal na půdě Senát Parlamentu ČR. Sešli se zde starostové z okolí Dukovan, zástupci Energetické Třebíčsko , Energoregion 2020 a Ekoregion 5, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, náměstek ministra vnitra Jiří Nováček, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš a předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Zástupcům dukovanského regionu chyběla především komunikace s vládními představiteli. Z úst ministra Havlíčka se jim dnes dostalo ujištění, že příprava výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech postupuje a nedochází ke zpoždění. Zároveň přislíbil návštěvu regionu a setkání se zástupci samospráv.
Tématem se budeme zabývat znovu v časovém horizontu půl roku, kdy by již měla být sestavena nová vláda a vyhodnocen bezpečnostní dotazník od potenciálních uchazečů o dostavbu.
Všem děkuji za vstřícnou a věcnou diskuzi, která vede k dlouhodobému partnerství, jež považuji v této zásadní věci za klíčové.