Jednání na Kraji Vysočina o spojení na Prahu

26.11.2019
Jednání na Kraji Vysočina o spojení na Prahu

Můj prioritní úkol, jímž je zkvalitnění železniční dopravy z Třebíčska na Prahu, a pokud možno zavedení přímých spojů od nás do hlavního města, se opět posunul o něco blíže k cíli – byť přiznávám, že ten je ještě stále dost daleko. V úterý 26. listopadu jsem se na Krajském úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě setkala s krajským radním pro dopravu Janem Hylišem, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Hanou Strnadovou a vedoucím Oddělení dopravní obslužnosti Pavlem Bartošem, se kterými jsem diskutovala o možnostech zlepšení vlakových spojů.
S tím souvisí i možná modernizace trati mezi Třebíčí a Jihlavou, která by přinesla výhody i samotnému kraji. Modernizace je totiž nutná pro další rozvoj našeho regionu v návaznosti na výstavbu nového jaderného zdroje v JE Dukovany, pro letiště NATO v Náměšti nad Oslavou, jakož i pro cestovní či podnikatelský ruch v návaznosti na spojení Vysočiny se Znojemskem a blízkým Rakouskem.
Podle pana Bartoše je aktuálně státní prioritou zejména Vysokorychlostní trať (VRT), každopádně do její realizace se lze zaměřit na dvě oblasti. Zaprvé se jedná o již zmíněný stav železniční infrastruktury, konkrétně o trať č. 240. Zde je naším společným cílem zahájit proces studie proveditelnosti revitalizace dané trati se současnou elektrizací tak, aby se odstranila poslední část neelektrifikovaného úseku rychlíkové linky R11, tedy Brno-Jihlava-České Budějovice-Plzeň. V druhé oblasti lze jednat o provozním konceptu linky R9, tedy Praha-Havlíčkův Brod-Brno, která by měla návazný spoj na Třebíč. K jejímu realizování je nutné, aby Ministerstvo dopravy v rámci otevírání trhu v provozním konceptu linky R9 zadalo hodinový takt v úseku Praha-Havlíčkův Brod. Následně již lze pracovat s variantou spojení ve dvouhodinovém taktu linky R9 do Jihlavy. Díky tomu by bylo možné spojení mezi Třebíčí a Prahou realizovat v dvouhodinovém taktu s jedním přestupem v Jihlavě. Současně je nutné, aby Ministerstvo dopravy zajistilo i vložené vlaky v úseku Havlíčkův Brod-Brno ve dvouhodinovém intervalu v případech, kdy linka R9 z Havlíčkova Brodu pojede do Jihlavy. Kraj Vysočina již s ministerstvem o dané variantě jednal. Panu radnímu Hylišovi jsem předala žádost, v němž se obracím na něj a na radu kraje, aby tento první krok podpořili – s tím pak bude možné zahájit jednání na Ministerstvu dopravy, jak už jsem udělala dříve a kde jsem předala obdobnou žádost podpořenou i dopisy představitelů měst a obcí z Třebíčska. Ti potřebu dostupnějšího železniční spojení s Prahou též cítí jako velmi žádoucí, a proto se v této iniciativě vzájemně podporujeme.
Pan radní Hyliš mě ubezpečil, že žádost radě Kraje Vysočina předloží, a ve spolupráci s krajem se budeme moci společně snažit dosáhnout našeho cíle, tj. od nového provozního konceptu linky R9, zahrnout do jízdního řádu dostupnější spojení Třebíčska s Prahou, pouze s jedním přestupem a v dostupných časových intervalech. Panu radnímu a zaměstnancům Krajského úřadu Kraje Vysočina děkuji za vstřícné a věcné jednání. Budu se těšit, že společně nalezneme přijatelné řešení.