Jednání na MPO

24. 6. 2019

Jednání na MPO

Větší zapojení obcí do problematiky nakládání s jaderným odpadem, respektive připravovaný věcný záměr zákona o zapojení obcí, byl hlavním tématem schůzky na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), na kterou jsem byla přizvána 24. června spolu s kolegou senátorem panem Jiřím Cieńciałou a asistentkou Podvýboru pro energetiku a dopravu Radkou Novákovou. Od 1. ledna 2017 totiž nabyl platnosti tzv. atomový zákon, jenž v tomto odvětví přinášíznačné změny.

Schůzku jsme absolvovali coby zástupci senátního Podvýboru pro energetiku a dopravu, jehož členy seznámíme s výsledky jednání. Naší prioritou, kterou jsem na schůzce několikrát zdůraznila, je nutnost co nejvíce komunikovat se zástupci dotčených obcí a občany obecně.

Přítomným jsem připomněla problémy, které vznikly na Třebíčsku v posledních několika letech, kdy se zde jednalo o možném hlubinném úložišti jaderného odpadu, kdy však lidé ze SÚRAO s občany téměř nekomunikovali. To vyvolalo značnou nelibost, protože lidé neměli dostatek odborných informací k dané problematice, logicky měli obavy, že úložiště zasáhne jejich domovy, a následně zorganizovali i několik demonstrací.

Zdůraznila jsem, že je naprosto nutné přistupovat k obcím jako k tomu nejvýznamnějšímu strategickému partnerovi. Je potřeba lidem neustále laicky, lidovým jazykemvysvětlovat problematiku a snažit se o zpětnou vazbu. Ta nesmí být podceňována, protože vznikne-li třeba na základě drobného nedorozumění jen malá nesrovnalost, začnou se na ni nabalovat další věci, které mínění občanů zase mohou posunout o mnoho kroků zpět.

Chci také podtrhnout, že senátoři stojí zcela na straně obcí, a bude-li to nutné, budou naprosto nápomocni u všech procesů, které si tato problematika vyžádá. Jaderný odpad tu bude vždy, a to nejen z jaderných elektráren, ale třeba i nemocnic. Proto je nutné s lidmi komunikovat v nejvyšší možné míře, aby byli dostatečně informováni.

Ministr průmyslu Karel Havlíček pozve 17. července zástupce všech dotčených obcí na ministerstvo. Zároveň bude obcím představen první návrh částky coby finanční náhrady za to, že SÚRAO provádí od roku 2017 výzkumné práce na katastrech obcí na dotčených lokalitách, aniž by obce byly nějak kompenzovány. Tato částka ale rozhodně není konečná a je zřejmé, že o ní bude s představiteli obcí ještě jednáno dle jejich požadavků.

Po dohodě budou přes léto vypořádány vznesené připomínky ze strany obcí a následně MPO předloží vládě návrh věcného záměru tohoto zákona, aby mohlo být přikročeno ke schvalovacímu procesu a přípravě samotného zákona v roce příštím.

Přiznám se, že z této schůzky mám velmi dobrý pocit. Atmosféra, v níž jsme klidně mohli uvést všechny své argumenty, mi velmi připomínala podobné jednání, které jsem v rámci podvýboru vedla o nápravách kalamitních situacích na dálnicích D1 zkraje tohoto roku. Osobně považuji tuto schůzku na ministerstvu za průlomovou.

Za pozvání a vstřícné jednání děkuji panu náměstkovi ministra průmyslu a obchodu Renému Nedělovi, řediteli SÚRAO Janu Prachařovi, jakož i všem jejich kolegům, kteří schůzku připravili.