Jednání s předsedou jordánského Senátu

10.9.2019
Jednání s předsedou jordánského Senátu

Státním zřízením království, počtem obyvatel odpovídá ČR a od října 2018 sem bylo zavedeno přímé letecké spojení s Prahou. Řeč je o Jordánském hášimovském království, jehož delegaci vedenou předsedou tamního senátu panem Faisalem El-Fayezem jsme dnes měli tu čest přijmout v Senát Parlamentu ČR.
Jordánsko se rozkládá v severní části Arabského poloostrova, sousedí se Sýrií, Irákem, Saúdskou Arábií, Izraelem a palestinskými územími. Jako územně-politický útvar vzniklo po první světové válce v rámci dělení Osmanské říše. Emír Abdalláh z rodu Hášimovců založil novou vládnoucí dynastii a v roce 1946, kdy Jordánsko získalo formální samostatnost, byl korunován králem. Současný král Abdalláh II je jeho pravnukem.
Jordánsko je jedním z mála spolehlivě prozápadních, kooperativních a stabilních států v regionu a pozitivně se k jeho roli staví jak EU, tak USA i regionální mocnosti (Saúdská Arábie, Turecko). Právě vnější podpora je přitom pro Jordánsko, které nemá skoro žádné přírodní bohatství a jen minimum obdělávatelné půdy, v současnosti naprosto zásadní. Země byla těžce zasažena válkou ve svém sousedství. Uprchlická vlna posledních let, jež do země přivedla až 1,5 milionů nových uprchlíků, přetěžuje jordánskou ekonomiku i sociální systém, vytváří složitou humanitární situaci. Fungování jordánské ekonomiky tak závisí na finanční pomoci ze zahraničí.
Vzájemné vztahy mezi ČR a Jordánskem jsou bezproblémové a mají vzestupnou tendenci. Obě strany dnes vyzdvihly především bezpečnostní spolupráci na stabilizaci regionu a také potenciál obchodní výměny a turismu.