Jednání se starosty z okolí Jaroměřic nad Rokytnou

5.11.2019
Jednání se starosty z okolí Jaroměřic nad Rokytnou

Včera jsem se na radnici v Jaroměřicích nad Rokytnou setkala se starosty, jejichž obcí se týká možná výstavba úložiště jaderného odpadu v lokalitě Na Skalním, tedy přibližně mezi Klučovem a Jaroměřicemi. Přítomni byli pan starosta Lipníka Miroslav Svoboda, pan starosta Dolních Vilémovic Miroslav Sedlák, pan starosta Myslibořic Milan Palát, pan starosta Zárubic Luboš Křivánek, pan starosta Ostašova Jiří Procházka a pan starosta Jaroměřic n. R. Karel Müller, jemuž jsme nejen poděkovali za poskytnutí prostor k jednání, ale zejména pak poblahopřáli k jeho svátku.
Shodli jsme se, že SÚRAO, které je zřizovatelem úložiště, stále nedokáže s lidmi komunikovat. Nejenže zástupce obcí nutí jezdit na jednání do Prahy, místo aby jeho zástupci přijeli sem, ale ani neodpovídá na zaslané dotazy. Takto opravdu nelze jednat – a právě to je jeden z důvodů, proč jsou lidé z dané lokality k jakýmkoli úkonům ze strany SÚRAO tak skeptičtí. Další věc je ta, že stále ještě nebyl schválen zákon, který vybraným lokalitám zajišťuje aktivní zapojení do všech přípravných procesů. To je velice podstatné, protože pak lze veškeré další kroky chápat jako přinejmenším povýšené vůči lidem v dané lokalitě, kteří nemají povědomí o tom, co a proč se kolem nich děje. Toto je věc vlády, právě ta v tomto musí konat.
Kromě tohoto jsme také diskutovali o obtížích malých obcí, zdlouhavých stavebních řízeních a byrokracii obecně či o možnosti rozvoje mikroregionu Rokytná.
Moc ráda jsem se se všemi pány starosty, které považuji nejen za své kolegy, ale hlavně za své přátele, setkala. Vzájemná výměna informací a názorů je vždy velmi důležitá.