Jednání v Bruselu pokračují

2.6.2022
Jednání v Bruselu pokračují
V Bruselu jsme se také s kolegy ze Senátu setkali s Othmarem Karasem, 1. místopředsedou Evropského parlamentu, s místopředsedkyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou a dále s místopředsedkyní Výboru Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělání (CULT) Dace Melbārde. Setkali jsme se i s velvyslankyní Editou Hrdou, stálou představitelku České republiky při Evropské unii a jejím týmem.
 
Na závěr bych opět chtěla poděkovat za velmi milá a vlídná přijetí, kterých si moc vážíme.