Jednání Výboru pro záležitosti EU

21.1.2020
Jednání Výboru pro záležitosti EU

Dnes jsme v Senátu zasedali v rámci Výboru pro záležitosti EU (VEU). Po formálním úvodu si vzala slovo velvyslankyně Chorvatské republiky v ČR, J. E. paní Ljiljana Pancirov, která nám představila priority chorvatského předsednictví v Radě EU. Chorvatsko převzalo předsednictví od 1. ledna tohoto roku po Finsku. Paní velvyslankyně nás seznámila se čtveřicí hlavních priorit:
1) Evropa, která se rozvíjí – posilování Evropské měnové unie a postavení eura, vedení diskuzí o zelené Evropě, další prohlubování jednotného trhu a digitalizace a snižování rozdílů mezi členskými státy.
2) Evropa, která spojuje – zlepšování evropské dopravní sítě, posilování energetické bezpečnosti, posilování mobility studentů, učitelů, vědeckých pracovníků.
3) Evropa, která chrání – spolupráce členských států v boji s organizovaným zločinem, praním špinavých peněz a financováním terorismu, posílení kontroly vnějších hranic EU a prevence šíření fake news, dezinformací, diskriminačního, teroristického nebo extrémistického obsahu online.
4) Vlivná Evropa – zaujetí vedoucího postavení v boji s klimatickou změnou, pokračující důvěryhodná a efektivní politika rozšiřování a blízká spolupráce a komplementarita mezi EU a NATO.
Jako další host vystoupil vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU pan Martin Smolka, který nám podal zprávu o činnosti za rok 2018.
Jako poslední vystoupil pan Štěpán Černý, aby nám předal informace Vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 12. – 13. prosince 2019. Hlavními tématy byly klima, víceletý finanční rámec a brexit.