Jednání Výboru pro záležitosti EU

30.6.2020
Jednání Výboru pro záležitosti EU

Na dnešním jednání Výboru pro záležitosti EU nás navštívil velvyslanec Německa J. E. Christoph Israng, který nás seznámil s prioritami německého předsednictví v Radě EU. Mezi německé priority patří: (1) boj s negativními následky pandemie COVID-19, (2) vyjednání nového partnerství mezi EU a Spojeného království, (3) klimatická změna, (4) digitalizace, (5) sociální koheze a posílení evropské suverenity, (6) migrace, (7) dodržování zásad právního státu, (8) vztahy s evropským sousedstvím (Východní partnerství, západní Balkán, Afrika) a politika rozšíření a (9) vztahy s regionálními partnery (USA, Rusko, Čína) a situace na Blízkém východě.
Zabývali jsme se také výsledky jednání členů Evropské rady. V souvislosti se summitem EU-Čína, který se konal formou videokonference 22. června 2020, jsme podpořili jednání s Čínou směřující k úpravě vzájemných vztahů v obchodní, investiční, technologické, mezinárodní a zdravotnické agendě tak, aby se odstraňovaly nerovné podmínky, respektovala lidská práva, ochrana dat, přispívalo k řešení globálních problémů včetně klimatické hrozby a mezinárodní bezpečnosti, a také aby byla sdílena odpovědnost za zastavení šíření koronaviru.
Dále jsme projednali sdělení Komise o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství. Podporujeme posilování principů oběhového hospodářství na všech úrovních, transformaci oběhového hospodářství prostřednictvím výzkumu, inovací a digitalizace a úsilí Komise učinit z EU lídra v transformaci oběhového hospodářství a iniciovat opatření vedoucí k bezpečnému a udržitelnému využívání přírodních zdrojů. Souhlasíme s pozicí vlády, že akční plán je místy velmi obecný, a ocenili bychom, kdyby Komise poskytla podrobnější informace, jak některých uvedených závazků či cílů dosáhnout. Také se domníváme, že by Komise měla při provádění akčního plánu reflektovat dopady současné situace související s pandemií COVID-19. Vzali jsme na vědomí Zprávu o vývoji EU za rok 2019, Pracovní program Komise na rok 2020, sdělení Komise Evropská strategie pro data a sdělení Komise Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech.