Jednání Výboru pro záležitosti EU

16.10.2019
Jednání Výboru pro záležitosti EU

Mám pro vás krátké shrnutí 14. schůze Výboru pro záležitosti Evropské (VEU) unie Senátu PČR, která se konala včera.
Nejdříve nám pan Jan Gregor - člen Evropského účetního dvora - představil výroční zprávu o plnění rozpočtu EU a evropských rozvojových fondů za rok 2018, kdy jsme se dozvěděli, že ČR v porovnání s předchozím rokem čerpá stále stejně "pomalu".
Dalším hostem výboru byla státní tajemnice pro evropské záležitosti, paní Milena Hrdinková, která nás nejdříve seznámila s programem a postoji ČR v rámci jednání Evropské rady, konané ve dnech 17. - 18. října 2019. K hlavním bodům, které se na jednání Rady budou probírat, patří především brexit, víceletý finanční rámec, klima a aktuální situace v Turecku a na jeho hranicích.
Paní tajemnice nás zároveň informovala o tom, jak probíhají na vládní úrovni přípravy předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022.
VEU projednal výroční zprávu Komise za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty. V této souvislosti uvítal informaci o rozhodnutí Komise nezapočítávat období od 20. prosince do 10. ledna do osmitýdenní lhůty pro kontrolu subsidiarity, po čemž Senát opakovaně volal. Dále je toho názoru, že transparentnější průběh evropského legislativního procesu by namohl důvěře v EU ze strany veřejnosti a srozumitelnosti evropských politik.