Kladení kytice a výsadba stromu u Koněšína

25.10.2020
Kladení kytice a výsadba stromu u Koněšína

Včera jsme si v Koněšíně připomněli blížící se 102. výročí naší republiky a zasadili strom. Děkuji přítomným za jejich osobní přístup a obětavost. Na kladení kytice u pomníčku připomínající naši státnost mi pomáhali dvě milé asistentky. Zejména děti a mládež jsem se vždy snažila zapojovat do všech významných akcí v obci. Neodpustím si jednu rozvitější myšlenku od našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka, kterou velmi pěkně napsal ve své knize Pavel Kosatík. "Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily". Když prezident Masaryk po sedmnácti letech odstupoval z funkce prezidenta republiky, připravil si krátký abdikační projev. Doporučil v něm za svého nástupce Edvarda Beneše ("Pracoval jsem s ním za hranicemi a znám ho"), dal najevo důvěru v budoucí osud československého státu a hlavně připomněl, že stát si i v budoucnosti musí zachovat věrnost svým kořenům. "Sám jsem si toho byl vždycky vědom. Potřebujeme dobrou zahraniční politiku a doma spravedlnost ke všem občanům, ať jsou kterékoli národnosti."

Stále dokola se přesvědčuji o jeho výjimečnosti a velmi bych si přála, aby se nám jednou v budoucnu takový prezident či prezidentka navrátili.