Komunální a senátní volby

23.9.2022
Komunální a senátní volby
Dnes a zítra budou probíhat komunální volby, ve třetině obcí ČR zároveň proběhne také první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Systém vyplňování volebního lístku je trochu odlišný: nekroužkuje se, ale křížkuje, a to jedním z těchto způsobů:
❌ křížkem lze označit jednu stranu – hlasujete tak pro kandidáty vámi zvolené strany přesně v tom pořadí, v jakém jsou uvedeni na volebním lístku;
❌ křížkem lze označit kandidáty z jakékoli strany – zanesete maximálně tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva, vybíráte přitom z libovolných stran, tedy můžete kandidáty napříč stranami jakkoliv kombinovat;
❌ křížkem lze označit jak jednu stranu, tak i kandidáty různých stran současně – v tom případě získají váš hlas jednotliví vámi zakřížkovaní kandidáti a zbývající počet bude doplněn z vámi zakřížkované strany, a to opět dle pořadí, v jakém jsou uvedeni na volebním lístku.
Volební lístek může být vytištěn oboustranně.
Pokud volíte nejen v komunálních, ale i senátních volbách, je důležité vložit hlasovací lístek do správné obálky: šedá barva hlasovacích lístků i obálky je určena pro komunální volby, žlutá barva hlasovacích lístků i obálky pro senátní. Nezapomeňte také, že při vstupu do volební místnosti budete muset prokázat svou totožnost, a to předložením platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.
 
Zdroj obrázku: webové stránky obce Razová