Konference o bezpečnosti v EU

23.1.2020
Konference o bezpečnosti v EU

Včera jsem se v Senátu zúčastnila hned dvou akcí. První z nich bylo setkání s místopředsedkyní Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravka Šuica. Paní místopředsedkyně nás informovala o své agendě. Prvním tématem byla Konference o budoucnosti Evropy, za kterou je paní Šuica v rámci Komise zodpovědná. Konference by měla být zahájena 9. května 2020 na Den Evropy a trvat dva roky a měla by zahrnovat evropské instituce, členské státy a občanskou společnost. Konference má především umožnit občanům vyjádřit své názory o tom, jak by měla Unie vypadat. Podle paní Šuici nestačí, aby evropští občané jednou za pět lety přišli k volbám do Evropského parlamentu. Druhým tématem pak byla agenda demografie zahrnující mj. problematiku stárnutí, vyvážení rodinného a pracovního života a dlouhodobou strategii pro venkov. Paní Šuica souhlasí, že demografické problémy jsou celoevropské, avšak kompetence mají převážně členské státy. Podle paní místopředsedkyně je především nutné předcházet odlivu mladých lidí z daných zemí, čímž by se zpomalilo stárnutí populace. Klíčové je proto budování infrastruktury, služeb a digitalizace, zvláště v malých obcích a na venkově, aby lidé neměli důvod odcházet.
Po tomto setkání následovala konference „Aktuální otázky vnější a vnitřní bezpečnosti ČR“. V prvním bloku s názvem Bezpečnostní otázky v Evropě a ve světě vystoupil jako jeden z řečníků například Jiří Šedivý, který hovořil o vývoji v USA, Číně, Rusku a na Blízkém východě a jeho dopadu na evropskou bezpečnost. Druhý blok s tématem Vnitřní bezpečnost otevřel svým vystoupením senátor a někdejší policejní prezident Martin Červíček.