Kraj vysočina - náš domov

7.6.2021
Kraj vysočina - náš domov

Kraj Vysočina je náš společný domov a to doslova. Ráda jsem přijala pozvání hejtman Kraj Vysočina pana Vítězslava Schreka na tradiční společné pracovní setkání se členy Rady Kraje Vysočina a vedením krajského úřadu se senátory a poslanci. Za Senát Parlamentu ČR se spolu se mnou zúčastnil setkání také předseda Miloš Vystrčil a senátor Jan Tecl. Mezi tématy nechyběly rozvojové záměry a projekty kraje a především změny v legislativě, které mají přímý dopad na náš kraj. Chybějící finance v sociálních službách, nový stavební zákon, který zanedlouho budeme projednávat v Senátu jsou problémy, které nás tíží a je nutné hledat společně cesty k jejich řešení.