Krojový ples v Dolních Bojanovicích

12.1.2020
Krojový ples v Dolních Bojanovicích

Kdo někdy navštívil Dolní Bojanovice, obec s bezmála třemi tisíci obyvateli nedaleko Hodonína, určitě mi dá za pravdu, že se zde stále ještě dodržuje spousta tradic, které jinde zanikají. A potvrdilo se to i o víkendu, kdy se zde konal již 52. ročník Krojového plesu s místní dechovou hudbou Bojanéa Cimbálovou muzikou sourozenců Osičkových. Místním to možná ani tak nepřijde, ale pro nás z Vysočiny byla tato událost doslova pastva pro oči.
Ples byl velmi vyvedený, ale to nejhezčí mě teprve čekalo. Ráno jsem si nenechala ujít bohoslužbu v místním kostele sv. Václava. Dnešní Svátek Křtu Páně a též ukončení doby vánoční obohatilo vystoupení místních hudebníků a zpěváků. Po zaznění prvních tónů jsem chvílemi přemýšlela, jestli jsem stále ještě na bohoslužbě, nebo na nádherném koncertě, u nějž si přejete, aby nikdy nekončil.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala paní starostce Evě Rajchmanové a místostarostovi panu Tomáši Makuderovi za milé přivítání, za pohostinnost a lidskou vlídnost. I když oba měli po náročném plese, nechyběli ani na dnešní bohoslužbě. Neseděli však v lavicích, ale zapojili se do ní aktivně. Paní starostka hrála na housle s místními hudebníky a pan místostarosta ministroval. Vím, že toho dělají mnohem více ve svém vlastním volnu, ale to, co dělají pro svoji obec, je obdivuhodné. Přeji jim a celému zastupitelstvu, ať vždy nacházejí soulad a harmonii.