Kulatý stůl k vězeňství v Senátu

21.9.2021
Kulatý stůl k vězeňství v Senátu
Dnes se v Senátu pod záštitou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravy konal kulatý stůl na téma "Jak snížit recidivu, odlehčit věznicím a státnímu rozpočtu".
Jsem ráda, že se u stolu sešli zástupci ministerstev financí, spravedlnosti, vnitra a práce a sociálních věcí, dále zástupci vrchního státního zastupitelství - Lenka Bradáčová, vězeňské služby, probační a mediační služby, soudcovské unie, duchovní služby a neziskového sektoru.
Společně jsme se snažili hledat řešení, která povedou ke snížení recidivy, zlepší zapojení odsouzených do běžného života a zvýší možnosti prevence.
Vytyčili jsme si společné cíle a dohodli jsme pokračování našeho setkání přibližně za půl roku - tedy v březnu 2022.
Všem přítomným děkuji za aktivní zapojení, vstřícnost, otevřenost a ochotu, která se nesla celým jednáním. Děkuji též za přípravu materiálů a dalších nezbytných záležitostí sekretariátu výboru a tiskovému oddělení.