Kulatý stůl o regionální železnici

15.1.2020
Kulatý stůl o regionální železnici

Včera se v Senátu uskutečnil Kulatý stůl „Regionální železnice v ČR“ pořádaný senátorkou Jitkou Seitlovou. Pokud mám v krátkém souhrnu zaznamenat to podstatné, tak jednoznačným výstupem je nutnost investic a podpory regionální železniční dopravy. Ať již její modernizací, chráněnými přejezdy, zabezpečovací technikou apod. Jedině tak můžeme přilákat více cestujících na regionální trať a ulehčit přeplněné silniční síti. Nemluvě o snížení ekologické zátěže. Kdo sleduje mé dlouhodobé úsilí na Třebíčsku, tak ví, že moje podpora je maximální. Stále ovšem slyšíme, že na to nejsou peníze, tak jako v řadě jiných odvětvích. Řešením by bylo zapojit případně umožnit pronájem pro stát neatraktivních tratí provozovatelům z řad železničních nadšenců, kteří úspěšně provozují, byť jen okrajově či sezónně některé, takzvané ekonomicky neatraktivní tratě. Řada z nich včera vystoupila a odprezentovala svoje počiny z různých koutů republiky. Dokázali rozpohybovat dávno zaniklé tratě, na své vlastní náklady je opravit a nyní provozovat. Je zde na první pohled patrné velké nadšení, radost z práce (spíše koníčka), která je naplňuje. Jsou flexibilnější a nejsou svázáni mnohdy zdlouhavým projednáváním a schvalováním jako státní organizace.