Kulatý stůl s vládním zmocněncem Jaroslavem Mílem

Dukovany 20. 6. 2019

Kulatý stůl s vládním zmocněncem Jaroslavem Mílem

Málokdo si uvědomuje, že v rámci Evropy můžeme mít vážné energetické problémy. Spotřeba elektřiny roste a postupným odstavováním uhelných elektráren a následně i dosluhujících jaderných zdrojů musíme umět tyto zdroje, a především jejich výkon, adekvátně a bezpečně nahradit.

V rámci energetického mixu naší země to jsou nové bloky v Jaderné elektrárně Dukovany, které nahradí ty současné. Nový vládní zmocněnec pro jadernou energetiku pan Jaroslav Míl se věci opravdu snaží rozhýbat a připravit vše, aby se začal naplňovat harmonogram kroků a prací, na jehož závěru bude celá naše země energeticky soběstačná a bezpečná.

Není to úkol jednoduchý, a proto jeho úsilí ocenili i účastníci včerejšího kulatého stolu s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku. Také v Podvýboru pro energetiku a dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR věnujeme této otázce pochopitelně pozornost a s panem Jaroslavem Mílem jsme v pravidelném kontaktu.