Letnice i Šavuot mají společný základ

31.5.2020
Letnice i Šavuot mají společný základ

Letnice nebo také svatodušní svátky, které letos, jako vždy padesát dnů po Velikonocích, připadly na 31. květen, jsou vyvrcholením Velikonoc. Pro křesťany představuje slavnost letnic seslání Ducha svatého a jeho sedmi darů: daru moudrosti, daru rozumu, daru rady, daru síly, daru umění (poznání, vědění), daru zbožnosti a daru bázně Boží pro naplněnost života každého z nás. Symbolem Ducha svatého je nejčastěji holubice, voda, oheň, světlo nebo ruka. Letnice vycházejí ze židovského svátku Šavuot, kterým si židé připomínají zejména darování Tóry.