Mé vystoupení v Senátu

30.10.2019
Mé vystoupení v Senátu

V současné chvíli probíhá 12. schůze Senátu, jejíž program je tentokrát velmi bohatý. Ačkoli jsem to původně neplánovala, nakonec jsem se k tématu v oblasti energetiky a klimatu musela vyjádřit (viz Doporučení Komise ze dne 18. 6. 2019 k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021-2030 - zde). Dodržení energetické koncepce státu vnímám jako klíčový krok pro zachování energetické bezpečnosti a soběstačnosti státu.

 

Záznam mého výstupu můžete zhlédnout zde.