Mezinárodní den žen

8.3.2020
Mezinárodní den žen

Na dnešek připadá Mezinárodní den žen – den, kdy celý svět slaví sociální, ekonomické, kulturní a politické úspěchy žen a zároveň volá po důslednějším prosazování genderové rovnosti. Pojďme se krátce podívat do historie. Poprvé se tento den slavil v roce 1911. Od 29. února 1920 garantuje Ústavní listina Československé republiky volební právo pro státní občany bez rozdílu pohlaví. Již sto let tak české ženy mohou chodit k volbám a řadíme se mezi země, kde volební právo žen bylo uzákoněno poměrně brzy, např. ve Francii mohly ženy volit od r. 1944, v Itálii od r. 1945 a ve Švýcarsku se plné volební právo zakotvilo až v r. 1975. Co se však týče současného podílu zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, tam ČR zaostává. Naznačuje to výsledek Indexu genderové rovnosti, který v minulém roce zveřejnil Evropský institut pro rovnost žen a mužů. V žebříčku 28 sledovaných zemí v rámci EU Česká republika obsadila 21. příčku. Dle statistik, které uvádí občanské sdružení Fórum 50 %, je ve Vládě ČR zastoupeno 27 % žen, v Senátu rovných 20 % a v Poslanecké sněmovně 22,5 %. V zastupitelstvech měst a obcí máme 27 % žen a post hlavy státu je v naší zemi prozatím výhradně mužská záležitost.
Mezinárodní den žen byl oficiálně uznán Organizací spojených národů v roce 1975, což byl Mezinárodní rok žen. Ve 131 zemích proběhly reformy vedoucí k podpoře genderové rovnosti, ve ¾ zemí jsou platné zákony postihující domácí násilí a ve školách je dnes víc děvčat než kdy předtím. To však stále není dost a zůstává tu spousta výzev pro všechny země. Bohužel i dnes je na světě 10 % dívek, které nemají přístup ke vzdělání. Až trojnásobně více času tráví ženy péčí o domov a výchovu dětí a ztrácí tak rovnoprávné příležitosti ve vzdělání, na trhu práce a v příjmech. Mladé ženy pečující o děti jsou až o čtvrtinu náchylnější k chudobě než muži. Jsem však plná naděje, že rokem 2020 začalo nové století, které bude znamením velkých změn v oblasti rovných práv všech.