Milé setkání v Čáslavicích

18. 4. 2019

Milé setkání v Čáslavicích

Dnes jsem navštívila obec Čáslavice, kde jsem se setkala s tamním panem starostou Pavlem Vařbuchtou. Na Čáslavicích je vidět jejich proměna v posledních několika letech a také to, že zde mají velice aktivní společenský život. Na tom se mj. podílejí i děti ze zdejší školy a školky, které byly jedněmi z hlavních aktérů při nedávných oslavách 777. výročí o první zmínce o obci. Krásně upravená náves, jíž vévodí kašna s husou upomínající na to, že „její“ sv. Martin je patronem Čáslavic, je krásným důkazem toho, jak se zdejší vedení obce občanům již řadu let opravdu snaží vytvářet pěkné podmínky pro život. Není divu, že Čáslavičtí získali i řadu ocenění v soutěži Vesnice roku. Čáslavice mohou být hrdy také na své rodáky, katolicky orientovaného spisovatele Bedřicha Fučíka (mladší ho možná znají díky skvělé knize Zakopaný pes, v níž zábavnou formou vysvětluje různá přísloví a pořekadla) a socialistického spisovatele Bedřicha Václavka. Panu starostovi Pavlovi Vařbuchtovi děkuji za milé přijetí a přeji jemu a vedení obce ještě spoustu úspěšných projektů a spokojenost občanů. Jejich snažení, úspěchy a další informace můžete sledovat na www.caslavice.cz.