Mimořádné plénum zabývající se cenami energií

13.9.2022
Mimořádné plénum zabývající se cenami energií
Dnes se konalo mimořádné plénum Senátu Parlamentu ČR zaměřující se na pomoc občanům a podnikatelskému sektoru s nárůstem cen energií. Jednání se zúčastnil také předseda vlády Petr Fiala, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Výsledkem této mimořádné schůze je přijetí následujícího usnesení:
  •  Senát podporuje návrh vlády na zastropování ceny elektřiny na 6 Kč/kWh za silovou elektřinu a plynu ve výši 3 Kč/kWh pro maloodběratele a je připraven legislativní změnu, která umožní přijmout příslušné nařízení vlády, urychleně projednat.
  •  Senát upozorňuje vládu na nutnost strategické a srozumitelné komunikace směrem k občanům, institucím a podnikům o energetické politice vlády.
  • Senát připomíná usnesení Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost k národní bezpečnosti a embargu na dovoz ruského plynu, ropy a uhlí.
  • Senát považuje za nezbytný odklon ČR od ruských energetických zdrojů a zajištění energetické suverenity ČR.
  • Senát podporuje vládu v dalším postupu přípravy budování malých a mikro jaderných zdrojů; podporuje také na mezinárodní úrovni urychlené vybudování plynovodu Stork 2 pro napojení na polskou plynárenskou soustavu a jednání s Německem o vybudování LNG terminálu v blízkosti existujících plynovodů.
  • Senát vyzývá vládu, aby jednala na úrovni EU o snížení cen emisních povolenek; o prodloužení dočasného krizového rámce a jeho rozšíření pro podporu průmyslu a podniků s vysokou energetickou náročností a zároveň také vytvořila domácí programy podpory pro podniky (velkoodběratele), které potřebují dočasně překlenout dopady energetické krize; o předcházení panice na trhu s energiemi jednotným přístupem a řešením; o prověření možnosti dočasného zavedení cel podle pravidel WTO na energeticky náročné výrobky přicházející ze zemí mimo EU a kde jsou ceny energií násobně nižší než v EU.
  • Senát dále vyzývá vládu ke zjednodušení podmínek a administrativy pro instalaci zařízení pro využití obnovitelných zdrojů včetně podmínek pro získávání příslušných dotací; k předložení legislativy umožňující rozvoj komunitní energetiky, definici energetických společenství a sdílení energií; k zabezpečení úprav energetické sítě umožňující připojování alternativních energetických zdrojů; k zajištění rychlejšího postupu instalace inteligentních měřičů; k novelizaci vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění v bytových domech tak, aby více motivovala k úsporám tepla.
Senátní schůze bude pokračovat v úterý 20. září a na programu bude i schvalování změny energetického zákona.