Myslivecká mše v Radošově

29.8.2020
Myslivecká mše v Radošově

Byli jste už někdy na myslivecké mši? A pokud ano, konala se ve volné přírodě, kde kolem vás jsou jen lesy, louky a rybníky? Já dnes měla to štěstí, že jsem se právě takové mše svaté mohla zúčastnit. Na pozvání Mysliveckého spolku Radošov jsem se vypravila až téměř na hranice našeho okresu, kde se u Vavroveckého rybníka nachází nedávno postavená kaplička sv. Jiljí. Ten má svátek zanedlouho, 1. září, a je mimo jiné patronem lesů. Vedle sv. Huberta se k němu díky tomu ve svých prosbách obracejí právě myslivci.

Na mši se přišlo podívat velké množství lidí, kteří se zájmem naslouchali kázání faráře P. Grzegorze Bajona z Kamenice u Jihlavy, obdivovali dravce sokolníků a stejně jako já nadšeně zatleskali Babylónským trubačům, kteří svými lesními rohy skvěle dotvořili atmosféru celé slavnosti.

Jsem moc ráda, že myslivci i běžní občané tak krásným způsobem dovedou poděkovat za dar přírody, a současně svou přímluvou prosí sv. Huberta i sv. Jiljí za pomoc při provozování myslivosti, za pomoc zvířatům, přírodě a ovzduší. A naprosto souhlasím s panem farářem Bajonem, který řekl, že podobné akce vyzní mnohonásobně lépe právě v lůně nádherné přírody než v kostele. Děkuji proto, že se myslivecká mše v Radošově koná takto venku a děkuji tamnímu mysliveckému spolku, že mě na ni pozval, abych si mohla vychutnat její krásnou atmosféru.