Na Ministerstvu dopravy o vlacích Třebíč-Praha

13.8.2020
Na Ministerstvu dopravy o vlacích Třebíč-Praha

Na přímé vlakové spojení mezi Třebíčí a Prahou, jedno z témat mé volební kampaně, jsem nezapomněla. V úterý jsem se znovu vydala na Ministerstvo dopravy, kde jsem měla schůzku s panem Luďkem Sosnou, ředitelem Odboru strategie, abych se dozvěděla, jak to s tratí č. 240 (Brno – Jihlava) v rámci modernizace vypadá. Pan Sosna mě ubezpečil, že na danou trať nezapomněli. Již v současné době probíhá elektrizace trati v úseku Brno – Zastávka u Brna, kde na části úseku dojde i ke zdvoukolejnění. V plánu projektové a majetkoprávní přípravy Správy železnic je pokračování modernizace této trati až do Třebíče. V Třebíči se zároveň začalo s generální rekonstrukcí výpravní budovy. Zbývá tak dořešit 35 km z Třebíče do Jihlavy. S řešením tohoto úseku se čeká na výsledky studie proveditelnosti Vysokorychlostní tratě Praha-Brno-Břeclav, které by měly být známy letos na podzim a na jejichž základě se definují požadavky nejen na úsek Jihlava-Třebíč, ale celé rameno Jihlava-Brno v kontextu dálkové dopravy. To by mělo vyústit v konkrétní návrh technického řešení projektu modernizace této trati. Ve hře je i vybudování tzv. železničního trianglu v Jihlavě (ze strany MD již schváleno v rámci žst. Jihlava-město), což představuje vybudování bezúvraťového spojení tratí 225 (Veselí nad Lužnicí – Havl. Brod) a již zmíněné 240 (Jihlava – Brno), které zajistí rychlejší spojení železniční dopravou bez nutnosti manipulací vlakových vozidel a změn směru. Město Jihlava rovněž usiluje o možné přivedení vysokorychlostních vlaků z VRT Praha – Brno do prostoru stanice Jihlava město. Tím by se výrazně zpříjemnily cestovní podmínky jak pro obyvatele města, tak i pro cestující, kteří zde přestupují například na autobusovou dopravu.