Na třicátém výročí spojení obcí

21. července

Na třicátém výročí spojení obcí

Dnešní den jsem si vyčlenila na slavnostní Setkání rodáků u příležitosti 30. výročí spojení obcí Slavičky, Pozďátky, Okrašovice a Dobrá Voda.

Slavnost začala na návsi v Pozďátkách děkovnou bohoslužbou. Třebíčský děkan otec Dobeš, který mši celebroval, uvedl několik velmi pěkných příkladů z písma svatého o lásce, sounáležitosti a otevřeném srdci. Kde je láska, tam se dobře žije. Nelze jinak, než souhlasit. Po mši svaté se již ujal slova pan Miloslav Vyskočil, jak on sám říká náplava, ale srdcem na pravém místě. Provázel nás dalším programem oslav.

Na návsi místní zasadili pamětní strom – lípu. Nutno podotknout, že začalo pršet již během mše svaté a u sázení lípy, již někteří byli dost promoklí. Ale jak docela vtipně uvedl otec děkan, všichni jsme obdrželi požehnání. Já k tomu dodám, že přímo od toho nejvyššího.

Program pokračoval před kulturním domem, kde byla odhalena pamětní deska výše uvedeným obcím, jako připomínka 30. výročí společného fungování a historie. Nechyběla výstava fotografií, kronik ani bohaté občerstvení. Radost mě udělalo vystoupení hudební skupiny Moonray z Koněšína. To víte, že jsem byla na naše hrdá.

Nechyběla ani rodinná setkání a to doslova. Věděla jsem, že mám poměrně rozvětvenou rodinu, ale dnešní setkání s některými z nich mě pohladilo po duši. Děkuji za pozvání a také všem, kteří oslavy připravovali, ať se vám dál daří a vaše obce rozkvétají.

S láskou Hana Žáková