návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

17.1.2024
návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Dnes na zasedání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu jsme projednávali návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a rovněž návrh doprovodného zákona. Zákon představuje řadu výjimek z povinnosti pojištění odpovědnosti.
Nově se týká v případě provozu neregistrovaných vozidel uzavřených objektů a prostor. Také prostorů, které fyzicky uzavřeny nejsou, ale jsou nepřístupné veřejnosti na základě jiných zákonů.Výjimku budou mít např. zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku, nepřístupném veřejnosti. Pokud vyjedou mimo pozemek na silnici, pojištění mít musí.
Výjimka z povinnosti pojištění odpovědnosti se rovněž týká provozu vozidel při jejich účasti na organizovaném motoristickém závodu ve vymezeném prostoru mimo běžný provoz vozidel na uzavřených motoristických tratí nebo trasách, při kterých není řidič povinen dodržovat pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, přičemž bude povinností pořadatele motorsportu zajistit pojištění podle zvláštního ustanovení.