Návštěva Depa Hostivař

12.8.2019
Návštěva Depa Hostivař

O této události informuji lehce se zpožděním, ale musela jsem důkladně vstřebat všechny zážitky. Schůze podvýboru pro energetiku a dopravu, jemuž předsedám, se 18. července konala nikoli v prostorách Senátu, nýbrž v depu Českých drah v Praze-Hostivaři, kam jsme se vypravili na výjezdní zasedání. Vedení depa nás do svých prostor pozvalo z toho důvodu, aby nám nejen sdělilo své požadavky, ale také ukázalo, co vše se v tomto největším objektu pro údržbu a opravy kolejových vozidel v České republice nachází.
S představiteli depa jsme jednali o problémech, které Českým drahám působí popadané stromy během různých kalamit. Zatímco v případě padlého stromu do silnice bývá situace poměrně rychle vyřešena, u stromů padlých do kolejiště je tento problém větší. Jednak bývají mnohá místa hůře přístupná, jednak strom může poškodit nejen koleje, ale i elektrické vedení nad nimi. Vedení depa již několikrát o této záležitosti jednalo s odborníky na životní prostředí, kteří však často nechtějí povolit kácení stromů v těsném okolí tratí. Proto vedení depa požádalo o schůzku nás, zda bychom mohli v tomto případě prosadit nějakou legislativní výjimku.
Dále jsme se zabývali budoucností regionální dopravy, zejména pak pořizování nových vlakových souprav. Zde vedení ČD naráží na to, že výběrová řízení musejí být v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, z čehož vyplývá, že důraz je kladen na cenu. Pak se tedy často stává, že jsou pořizovány vozy za nízkou cenu na úkor kvality vozů, jejich množství a zajištění dopravy.
Velice zajímavá byla samotná prohlídka depa. Zní to neuvěřitelně, ale depem se vine přes 40 kilometrů kolejí. Neustále zde probíhá údržba velkého množství vlaků, mají tu obří myčku, velké dílny či soustruh, který upravuje kola vagonů tak, aby měla dokonalou osu a jízda byla maximálně bezpečná.
Přímo v prostorách depa se nachází také výzkumné středisko, které se zabývá nedestruktivním zkoušením materiálů. Pomocí speciálních přístrojů zde měří pevnost materiálů a slitin, aniž by došlo k jejich poškození.
Vyzkoušeli jsme si také možnosti Pendolina, přičemž nebylo nutné vlak uvádět do pohybu. Když člověk v Pendolinu jede, vůbec nepociťuje, jak se vagon naklání, aby vyvažoval průjezd zatáčkou. Nyní jsme se mohli přesvědčit, do jak ostrého úhlu se vagon v prudké zákrutě může vychýlit.
Návštěva Depa Hostivař mě utvrdila v tom, že České dráhy dbají o bezpečnost svých cestujících. Zároveň je patrné, že oproti soukromým dopravcům je tento národní dopravce podhodnocen, byť je zřejmé, že v konkurenčním prostředí se jeho služby zlepšily. Určitě by bylo dobré, kdyby ČD měly lepší možnosti při výběrových řízeních, aby nemusely dbát pouze na cenu, ale také na komfort cestujících.

Vedení Českých drah bych ráda jménem našeho podvýboru poděkovala za organizaci návštěvy Depa Hostivař, velmi zajímavou prohlídku a milé přijetí.