Návštěva Ekotechnického centra v Třebíči

29. listopadu 2018

Návštěva Ekotechnického centra v Třebíči

Po prohlídce rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích naším druhým zastavením byla návštěva borovinského Ekotechnického centra Alternátor. 
Jiří Drahoš, coby vědec a vysokoškolský profesor chemie, se zde seznámil s historií borovinské továrny, výrobou tepla z biomasy a také se zdejší unikátní projekční koulí, kterou do Třebíče dodaly agentury NOAA a NASA. 
Alternátorem nás provedl předseda spolku Ekobioenergo, z. s., který je zřizovatelem Alternátoru, Richard Horký. 
Ten s námi posléze z titulu předsedy představenstev Okresní hospodářské komory Třebíč a Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina diskutoval o nutnosti dostavby pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany, což je v poslední době velmi často omílané téma, které je pro mě jedním z prioritních cílů.