Návštěva JE Dukovany

6. listopadu 2018

Návštěva JE Dukovany

Jadernou elektrárnu Dukovany jsem v minulosti navštívila mnohokrát. Její význam nejen pro náš region je nezpochybnitelný, a proto jsem ráda přijala pozvání ředitele elektrárny pana Miloše Štěpanovského. Oba dva si uvědomujeme velmi nešťastné prohlášení současné ministryně průmyslu a obchodu a předsedy vlády k odkladu výstavby nových bloků v Dukovanech. Skutečnosti, že mě situace nenechává nečinnou, je zřejmé z již zaslaného dopisu k výše jmenovaným. 
Za elektrárnou a jejími lidmi hrdě stojím již řadu let a nebudu své postoje měnit. Panu řediteli děkuji za milé a konstruktivní jednání. Ochranná přilba se svým jménem, kterou jsem obdržela pro vstup do provozu elektrárny, mě nejen potěšila, ale také mě zavazuje, že jsem jednou z vás.