Návštěva Mohelna

25.11.2021
Návštěva Mohelna
Na pozvání pana starosty Jiřího Šandy jsem včera navštívila městys Mohelno.
Pan starosta mě osobně přivítal na radnici a následně provedl objektem zdravotního střediska, kde v současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Nově zrekonstruovaný objekt bude sloužit občanům městyse Mohelno i přilehlých obcí jako zdravotní středisko, lékárna a start-upové byty. S firmou STAVOS Brno, která celou rekonstrukci provádí, je obec velmi spokojená a dle pana starosty odvádí profesionální práci. Otevření objektu je plánováno na jaře příštího roku. Na tuto rekonstrukci přispěla nedaleká JE Dukovany, jejichž podpory si velmi váží. Městys Mohelno nezapomíná ani na opravy sakrálních staveb. Opravit se například podařila socha sv. Jana Nepomuckého nedaleko kostela, která prošla velmi zdařilou rekonstrukcí v roce 2020. Další opravenou památku Boží muka, kterou se podařilo zrestaurovat v letošním roce, mohou návštěvníci Mohelna obdivovat na nedaleké Hadcově stepy. Bylo mi velkým potěšením městys Mohelno navštívit, prohlédnout si rekonstrukci zdravotního střediska, úřad městyse, opravené památky, zdejší vyhlášenou restauraci Mohelenský dvůr a seznámit se s dalšími projekty, které jsou v plánu. Přeji vám, ať se vše podaří. Panu starostovi děkuji za pozvání a přeji hodně sil a energie.