Návštěva pana profesora Jiřího Drahoše

29. listopadu 2018 Dolní Vilémovice

Návštěva pana profesora Jiřího Drahoše

Návštěvu pana profesora Jiřího Drahoše na Třebíčsko, jsem plánovala již delší dobu. Vážím si jeho vstřícnosti, že přijal mé pozvání a ve čtvrtek 29. 11. nás navštívil. Program jsme připravili v rámci časových možností vyvážený, ale rozhodně nemohl obsáhnout vše, čím je náš region výjimečný a krásný. 
Kolega Drahoš, zde rozhodně nebyl naposledy. Děkuji za milé a vlídné přijetí i na místech, která se podařilo navštívit tak říkajíc navíc. 
Postupně vám budeme prostřednictvím webových stránek a FB zprostředkovávat fotografiemi zachycenou návštěvu celého dne. 
Prvním zastavením byla prohlídka rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích. Průvodkyní nám nemohl být nikdo jiný, než bývalá starostka obce Jitka Boučková, která se zasadila o obnovu rodného domu, taktéž děkuji panu starostovi Miroslavu Sedlákovi za milé přijetí:-).
Krásné fotografie opět od Fotograf Jakub Mertl www.fotografjakubmertl.cz .