Návštěva židovského města a baziliky sv. Prokopa v Třebíči

29. listopadu 2018

Návštěva židovského města a baziliky sv. Prokopa v Třebíči
Ještě jednou se vracím k návštěvě pana senátora Jiřího Drahoše v Třebíči. 
 Zcela na závěr jsme si nechali prohlídku Zadní synagogy, židovské čtvrti a také baziliky sv. Prokopa. Tyto architektonické skvosty zapsané na Seznamu UNESCO pan senátor velmi obdivoval, zajímal se o historii židovského osídlení v Třebíči a zdejší bezproblémové soužití Židů s křesťany. Velice ho zaujala bazilika, zejména pak krypta, která ho překvapila svými rozlehlými prostory. 
 Chtěla bych tímto poděkovat pracovnicím Zadní synagogy a faráři P. Jakubu Holíkovi z baziliky sv. Prokopa, že nám umožnili tyto památky zhlédnout.