Než půjdete k volbám

září 2018

Než půjdete k volbám

Drazí přátelé, ještě než půjdete volit, chtěla bych vám říct následující...

Kdo mě zná, ví, že nejsem člověk, který slibuje, aby se zavděčil. Jsem realista, a proto dávám takové sliby, o kterých vím, že je mohu splnit.

Kdo mě zná, ví také, co vše jsem dokázala. Ví také, že na radnici nesedím s rukama v klíně, ale pracuji s vědomím, že jsou to lidé, jimž jsou výsledky této práce určeny, že je to obec a mikroregion, které z této práce budou mít užitek.

A stejně bych chtěla pracovat i v Senátu. Pro vás, skvělé lidi, kteří si zaslouží, aby Třebíčsko mělo v horní komoře Parlamentu ČR silné zastoupení. Slibuji vám, že vás nezklamu - a jak jsem napsala již v úvodu, vy, kdo mě znáte, víte, že tento slib splním.

Velice děkuji za vaši podporu.

Vaše Hana Žáková