Obhajoba v Poslanecké sněmovně

12.2.2021
Obhajoba v Poslanecké sněmovně

Dnes mě čekala premiéra v podobě obhajování pozměňovacích návrhů přijatých Senátem. Jednalo se o pozměňovací návrhy ke kompenzačnímu bonusu, ve kterých rozšiřujeme možnost čerpání bonusu i pro podnikatele, kteří nemají vlastní provozovnu (například fotografové), dále zvyšujeme částku o povinné odvody a samosprávám zajišťujeme spravedlivou kompenzaci těchto nákladů. 

Bohužel návrh o pouhých 6 hlasů neprošel a platí tak původní verze novely. Smutné na tom je to, že k potřebnému počtu hlasů stačilo, aby se dostavili na jednání všichni opoziční poslanci. 

I přes to si cením každého hlasu a děkuji jmenovitě Janě Krutákové, Věře Kovářové a Stanislavu Polčákovi za spolupráci při tvorbě a obhajově pozměňovacího zákona.