Odborný seminář Občanské bezpečnostní komise

5.5.2022
Odborný seminář Občanské bezpečnostní komise
Občanská bezpečnostní komise (OBK) při JE Dukovany uspořádala v prostorách Hotelu Zámek Valeč ve čtvrtek 5. května odborný seminář, který je vítaným zdrojem informací nejen pro zástupce samospráv v okolí elektrárny.
 
Seminář zahájil předseda OBK pan Aleš John, který nám přiblížil činnost komise za poslední období.
 
V jednotlivých částech semináře se svými příspěvky vystoupili například zástupci sdružení Energoregionu 2020 pan Vladimír Měrka a Ekoregionu 5 paní Petra Jílková.
 
Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dana Drábová zhodnotila provoz elektrárny v roce 2021 s přesahem a výhledem do dalších let. Nemohla nezmínit události válečného napadení Ukrajiny a obsazení Záporožské jaderné elektrárny ruskými vojsky.
 
ČEZ, a.s., byla zastoupena panem Tomášem Pleskačem, ředitelem divize Nová energetika ČEZ, a.s., panem Romanem Havlínem, ředitelem JE Dukovany, panem Petrem Závodským, generálním ředitelem Elektrárna Dukovany II, a.s., panem Petrem Měšťanem, ředitelem útvaru Bezpečnost divize Jaderná energetika ČEZ, a.s., a dalšími hosty.
 
Za Ministerstvo průmyslu a obchodu se k energetické situaci a rozvoji jaderné energetiky v ČR vyjádřil pan Tomáš Ehler, náměstek ministra, sekce jaderné energetiky MPO.
 
SÚRAO - Správa úložišť radioaktivních odpadů působí i v lokalitě dukovanské elektrárny. Pan ředitel Jan Prachař nás informoval o provozu úložiště a plánovaném projektu hlubinného úložiště.
 
Děkuji za možnost získat pro svoji práci v Podvýboru pro energetiku a dopravu Senátu Parlamentu ČR důležité informace.