Odhalení pamětní desky Babických událostí

15.11.2021
Odhalení pamětní desky Babických událostí
K slavnostnímu odhalení desky připomínající události Babického procesu došlo v den, kdy si připomínáme 70. výročí, kdy byl v budově současného Komunitního centra odsouzen k smrti kněz Jan Bula.
Předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil se starostou města Třebíč Pavlem Pacalem svými proslovy a odhalením pamětní desky vzdali čest všem obětem vykonstruovaných procesů tehdejšího režimu.
Následná beseda s historikem a potomkem jednoho z odsouzených prof. Michal Stehlík, nám jen dokreslila smutné události padesátých let.
Poděkování patří panu Tomáši Rohovskému z Třebíče, který s návrhem umístění pamětní desky přišel. Historii se věnuje ve svém volném čase a nemalým přičiněním i pro budoucí generace zmapoval pohnutou dobu událostí, které nesmí být zapomenuty.
Za poskytnutí fotografií děkuji Michalu Štěrbovi a Jakubu Mertlovi,