Otevření kulturního domu v Hroznatíně

5.9.2020
Otevření kulturního domu v Hroznatíně

Hroznatín je sice malá vesnička, ale s velkým srdcem. Paní starostku Janu Uchytilovou znám již řadu let, přesněji řečeno od roku 1998. S radostí jsem přijala její pozvání na oslavu 655 let od první písemné zmínky o obci spojenou se slavnostním otevřením kulturního domu a se setkáním rodáků. Kulturní dům si místní postavili svépomocí. V dnešní době téměř neuvěřitelný počin, který si zaslouží hluboký obdiv a velké poděkování. Hroznatínským občanům přeji, ať jim kulturní stánek slouží po mnoho generací a společně vložené energie ať se násobí v lásce a pospolitosti všech, kteří jej navštíví. Zastupitelstvu obce, a především paní starostce, přeji i do budoucna spoustu moudrých a požehnaných rozhodnutí.