Otevřený dopis premiérovi a ministryni průmyslu

1. listopadu 2018

Otevřený dopis premiérovi a ministryni průmyslu

Přečtěte si otevřený dopis, kde vyzývám premiéra Babiše, aby dodržel slib a také Státní energetickou koncepci.

 Vážený pane ministerský předsedo, vážená paní ministryně,

s velikým znepokojením jsem tento týden zaznamenala zprávy v médiích, v nichž jste se vyjadřovali k budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Zcela bez jakýchkoli konzultací s představiteli obcí a organizací na Třebíčsku a v dalších přilehlých regionech jste prohlásili, že stavbu dalších bloků JE Dukovany lze odložit, a místo toho lze o pouhých deset let prodloužit životnost bloků stávajících. Toto je naprosto v rozporu se Státní energetickou koncepci i akčním plánem, jímž se JE Dukovany řídí. Žádám Vás o vysvětlení, proč k tak náhlému obratu došlo, a prosím o přehodnocení této naprosto nekoncepční myšlenky.

Uvědomte si prosím, že na Jaderné elektrárně Dukovany jsou na Třebíčsku a okolí závislé tisíce lidí přímo coby zaměstnanci a desetitisíce lidí nepřímo coby rodiny zaměstnanců. Nejedná se přitom jen o kmenové zaměstnance JE Dukovany, ale i zaměstnance dalších firem, které jsou na JE Dukovany navázány. Chcete snad tyto lidi, občany naší země, připravit o možnosti obživy? Chápu, že se Vám časová lhůta roku 2045, kdy by měla skončit životnost stávajících bloků jaderné elektrárny i po Vámi navrhovaném jejím prodloužení, může zdát daleko. Jistě, je to 27 let a za tu dobu budou ve vedení naší země zcela jiní představitelé než nyní. Ale je naprosto nefér takto na tyto Vaše následovníky házet zodpovědnost kvůli tomu, že jste energetickou politiku zanedbali, a ještě více nefér je pak takto jednat s lidmi z daného regionu. S nimi a hlavně s jejich potomky, které vystavujete ekonomickým problémům a s tím spojeným i sociopatologickým jevům, které by přinesla nezaměstnanost a chudoba. Nezapomínejte, že řešení těchto negativních jevů by pak státnímu rozpočtu přineslo další mnohamiliardové náklady.

Energetika, zvláště pak jaderná, není odvětví, které lze plánovat ze dne na den či z roku na rok. Je to odvětví, které musí mít koncepci stanovenou na desítky let dopředu. Nelze proto přicházet s nápady, které ji ohrožují a které v souvislosti s ní ekonomicky ohrožují i nemalou část obyvatel naší země.

Protože mám vztahy i k severním Čechám, vím, jak vypadá tamní krajina po těžbě hnědého uhlí. Ano, toho uhlí, které bylo z velké části určené pro hnědouhelné elektrárny. Pokud na základě Vašeho zcela chybného rozhodnutí bude v roce 2045 uzavřena Jaderná elektrárna Dukovany, reálně hrozí, že se stát zase vrátí k masové výrobě elektřiny pomocí hnědouhelných elektráren. Jednak je to i navzdory snižování emisí krajně neekologické, jednak by to ale také znamenalo prolomení stávajících limitů těžby, a tedy i likvidaci dalších obcí v severních Čechách. To nehodlám připustit, naprosto odmítám další devastaci krajiny – a už jako starostka obce Koněšín, tedy před svým zvolením do Senátu ČR, jsem jednala se starostou severočeského Horního Jiřetína panem Vladimírem Buřtem, že v případě jakýchkoli změn ve Státní energetické koncepci budeme iniciovat takové kroky, jimiž budeme požadovat, aby vláda od podobných nelogických záměrů upustila. Snad jste si vědomi, že uzavřením JE Dukovany byste neohrozili jen Třebíčsko a okolí, ale i další kraje naší země. A spolu s tím byste samozřejmě minimálně zneklidnili desetitisíce, ne-li statisíce jejích občanů. Nechcete-li to tedy dovolit, ještě jednou Vás žádám o upuštění od jakýchkoli změn Státní energetické koncepce, a naopak žádám o její důsledné plnění.

Žádám Vás proto, abyste i nadále připravovali výstavbu V., případně i VI. bloku Jaderné elektrárny Dukovany tak, jak bylo schváleno dříve. Dále prosím o Vaše brzké vyjádření, se kterým mohu seznámit mé spoluobčany a starosty dotčených obcí a dalších organizací.

V hluboké úctě Hana Žáková