Pár grafů z Výboru pro záležitosti EU

Pár grafů z Výboru pro záležitosti EU

Vrátím se ještě k našemu úternímu jednání Výboru pro záležitosti EU. Jedním z bodů bylo představení Národního programu reforem (NPR) ČR pro rok 2020, který vláda schválila 7. května 2020. Dokument popisuje opatření, jejichž cílem je obnova hospodářského rozvoje ČR a jeho dlouhodobá udržitelnost. Tento materiál je v rámci tzv. evropského semestru předkládán Evropské komisi, která zhodnotí hospodářskou politiku ČR a navrhne jí následně nová doporučení. Letošní Národní program reforem obsahuje čtyři klíčové dimenze: makroekonomická stabilita, spravedlnost, produktivita a udržitelnost. Konkrétnější informace si můžete přečíst přímo v dokumentu, který je volně ke stažení na stránkách www.vlada.cz. Jednou z kapitol NPR je i znázornění pokroku ČR