Podvýbor pro energetiku a dopravu

3.5.2022
Podvýbor pro energetiku a dopravu
Na dnešní schůzi Podvýboru pro energetiku a dopravu Senátu Parlamentu ČR jsme se zabývali sdělením Komise Evropského parlamentu týkající se společné evropské akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii. Dalším bodem, kterému jsme se věnovali, byla opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám. Zpravodajem obou těchto výše zmíněných bodů byl senátor Ondřej Feber.
 
Dále jsme se věnovali nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ohledně hospodářské činnosti v některých odvětvích energetiky a také při specifickém zveřejňování informací, které s těmito činnostmi souvisejí.