Podvýbor pro energetiku a dopravu

6. 6. 2019 Praha

Podvýbor pro energetiku a dopravu

Podvýbor pro energetiku a dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu na svém včerejším jednání projednával převážně body z oblasti energetiky. V úvodu zazněla zpráva místopředsedy podvýboru senátora Jaroslava Větrovského z konference SÚRAO na téma: „Bezpečný a udržitelný konec palivového cyklu“, která se uskutečnila ve dnech 14. – 15. 5. 2019. Následovala informace z konference Energetická bezpečnost měst ČR, kterou jsem měla tu čest zahájit, ale především získat řadu cenných příkladů z praxe měst, krajů a energetických společností. Následně se již členové podvýboru věnovali informacím a prezentaci vládního zmocněnce pro jadernou energetiku pana Jaroslava Míla k výstavě nových jaderných zdrojů v České republice. Děkuji za účast i všem ostatním hostům, kteří odborně a fundovaně odpovídali na dotazy senátorů. Jmenovitě: René Neděla, náměstek ministra – sekce energetika, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a pan Zdeněk Tipek, náměstek předsedkyně pro jadernou bezpečnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.