Pokračování 12. schůze Senátu

31.10.2019
Pokračování 12. schůze Senátu

Pokračování 12. schůze Senátu zbývajícími sedmi body k projednání se zpočátku zdálo svižné. Nakonec se ale protáhlo do večerních hodin. Výsledkem je mimo jiné, že jsme schválili tzv. lesní zákon, na který netrpělivě čekají vlastníci lesů zasažených kůrovcem, aby jim mohly být vyplaceny finanční kompenzace. Senátem též prošel zákon umožňující ve zkráceném stavebním řízení provést terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině do 1,5 m hloubky o výměře nad 300 m2, nejvíce však do 20 000 m2 v nezastavěném území. Asi nejvíce upoutala moji pozornost Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018, přednesená prezidentem NKÚ panem Miloslavem Kalou. Doporučuji si k tomuto bodu poslechnout a zhlédnout záznam z jednání (začátek v čase 7:16:35). S našimi veřejnými financemi v rukou státu to nevypadá růžově a dlouhodobě je náš systém neudržitelný. Zajímavá je k tomu také rozprava některých mých kolegů. Vše si poslechnout ve zmíněném záznamu.
Abych však nekončila frustrující informací, tak musím poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že jsme měli poprvé na jednání Senátu květinovou výzdobu. Jedna z mých proseb byla vyslyšena a já za ni velmi děkuji.