Pokračování 26. schůze Senátu

20.8.2020
Pokračování 26. schůze Senátu

Dnes pokračovala 26. schůze Senátu, kterou jsme minulý týden z důvodu návštěvy ministra zahraničních věcí USA Mika Pompea přerušili.

  • Schválili jsme zákon, díky kterému budou moci v letošních podzimních volbách do krajských zastupitelstvech a do Senátu volit i osoby, které budou v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 v karanténě.
  • Přijali jsme usnesení k evropskému tisku, který se týká rovnosti žen a mužů. Tento bod jsem měla jako zpravodajka na starost a jsem ráda, že jsme se po široké debatě shodli na tom, že v této oblasti je stále co zlepšovat.
  • Přijali jsme novelu školského zákona, která zakládá školám povinnost zajistit výuku distančním způsobem pro žáky, kteří jsou nuceni být v karanténě. Ti jsou pak povinni se tímto distančním způsobem vzdělávat.
  • Zvolili jsme nového předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů, stal se jím Jiří Kaucký.

Více informací z jednání pléna naleznete na webových stránkách www.senat.cz