Poradní komise příbramské věznice

16.11.2022
Poradní komise příbramské věznice

Na konci října jsem se zúčastnila jednání poradní komise příbramské věznice. Komise kontroluje uplatňování poznatků, forem a metod zacházení s odsouzenými, které mají napomáhat k dosažení účelu výkonu trestu a ochraně práv odsouzených. Členy poradní komise jsou odborníci, kteří působí v oblasti sociální práce s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým nebo obdobným rizikovým způsobem chování.

Hlavními body říjnového jednání byly informace o činnosti školského vzdělávacího střediska, problematika finančního zabezpečení nízkopříjmových vězněných osob v rámci výkonu trestu odnětí svobody a problematika exekucí u odsouzených důchodců.

Nad tématy jsem diskutovala společně s předsedkyní komise a zároveň vedoucí oddělení sociální prevence a kurately při MěÚ Příbram PhDr. Mgr. Klárou Vondruškovou, ředitelkou poradenských služeb a vězeňských programů Rubikon centra PhDr. Gabrielou Hendlovou, zástupcem ředitele územního odboru PČR Příbram plk. Mgr. Romanem Jakšem, představitelem zaměstnavatelů vězněných osob ve věznici Romanem Tomaškem a dalšími přizvanými hosty.

Poradní komise se v rámci jednání shodla na následujících doporučeních:

  • Z důvodu dlouhodobého nárůstu cen upozornit na potřebu navýšení částky sociálního kapesného pro odsouzené bez příjmů, která je po dlouhou dobu neměnná, nebo zajistit odsouzeným dostatečné množství hygienických pomůcek.
  • Pokusit se iniciovat změnu legislativy týkající se exekucí u odsouzených důchodců tak, aby nebylo možné provádět exekuce na celou obdrženou částku a odsouzeným zbyly finanční prostředky na nákup alespoň základních hygienických potřeb.